UNESCO hợp tác với các doanh nghiệp lớn chống AIDS
Các Website khác - 18/01/2006

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của LHQ UNESCO mới đây đã cùng với hiệp hội các doanh nghiệp lớn ký kết hợp tác nhằm tăng cường hành động chống lại đại dịch thế kỷ HIV/AIDS.

Ông Koichiro Matsuura, tổng giám đốc UNESCO đã nhấn mạnh nhu cầu cần hợp tác giữa các viện nghiên cứu và khu vực kinh tế tư nhân nhằm giải quyết vấn đề HIV/AIDS.

Phát biểu tại buổi lễ ở Paris, ông nói: "Lĩnh vực công việc là một thành tố quan trọng với bất kỳ hoạt động nào, hoặc nó liên quan tới chuyện phòng ngừa dịch bệnh, thu nhận các kỹ năng hay thay đổi hành vi, tất cả những điều đó sẽ giúp giảm sự lây lan và hậu quả của đại dịch cộng với công tác chăm sóc sức khoẻ".

Hôm thứ hai, ông Richard Holbrooke, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp toàn cầu (GBC) chống HIV/AIDS đã ký kết thoả thuận nói trên, đây là liên minh gồm 200 công ty nhằm khuyến khích các thành viên tự nguyện tham gia chống lại đại dịch thế kỷ.

Chủ tịch khu vực châu Âu của GBC Therese Lethu cho biết, Paris sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với các công ty tại châu Âu vào tháng 10 để phổ biến về các chiến lược chung chống AIDS.

Rất nhiều thành viên của liên hiệp bao gồm DaimlerChrysler, GlaxoSmithKline, Total, L'Oreal, Volkswagen, Johnson and Johnson, và Unilever đã triển khai các chiến lược chống AIDS, hầu hết tại châu Phi.

Ông Holbrooke, một cựu đại sứ tại Mỹ của LHQ cho rằng, những kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề phòng ngừa và tuyên truyền về đại dịch AIDS sẽ giúp các thành viên của GBC thực hiện những hoạt động chống AIDS hiệu quả hơn.

Được thành lập năm 1997 với trụ sở đặt tại New York, cho tới nay các thành viên của GBC đã thuê tới 54 triệu người trên toàn thế giới.

Đặng Dương theo http://news.yahoo.com