Âu lo thường xuyên dễ bị mất trí
Các Website khác - 05/02/2005
Những người có xu hướng hay lo âu hoặc thường cảm thấy bị căng thẳng thần kinh dễ có nguy cơ bị mất trí hơn những người khác.

Tiến sĩ Robert S.Wilson thuộc Đại học Y Rush tại Chicago (Mỹ), đã đi đến kết luận trên sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu về mối liên hệ giữa sự lo âu và chứng mất trí. Cuộc nghiên cứu khảo sát tâm trạng của 1.064 người từ 65 tuổi trở lên và khoảng từ 3-6 năm sau, những người này được kiểm tra về khả năng mắc chứng mất trí nhớ. Theo đó, những người hay âu lo có nguy cơ bị mất trí cao gấp 2 lần so với những người khác. Mặc dù cho biết bản chất của mối liên hệ giữa khuynh hướng hay lo âu với sự suy giảm trí nhớ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng theo tiến sĩ Wilson, các kích thích tố gây lo lắng tăng lên dần dần có thể hủy hoại một số vùng trong não bộ - nơi điều khiển thái độ con người khi bị căng thẳng thần kinh hoặc có vấn đề về trí nhớ.

Uyên Phi
(Reuters)