Hơn 70% số học sinh bị tật khúc xạ không đeo kính
Các Website khác - 13/12/2004

Bác sĩ Trần Thị Phương Thu - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM vừa công bố kết quả khảo sát khúc xạ mới nhất ở học sinh đầu cấp địa bàn TP.HCM.


Theo đó, qua khảo sát gần 3.500 học sinh (lớp 1, 6 và 10) tại 29 trường học, phát hiện có hơn 25% số học sinh bị tật khúc xạ (cận, loạn, viễn thị) cần đeo kính. Thế nhưng, trong số đó, hơn 70% không đeo kính, số còn lại có đeo kính nhưng lại có hơn 30% trường hợp đeo kính không đúng. Các yếu tố như chương trình học nặng, trẻ tiếp xúc nhiều với máy vi tính, ti vi, cách bố trí ánh sáng, chỗ ngồi học không phù hợp... là nguyên nhân gây ra tật khúc xạ dẫn đến giảm thị lực, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng học tập của học sinh.

Ngọc Trang