Xí nghiệp dược xây mới phải đạt chuẩn của WHO
Các Website khác - 11/11/2004
Sản xuất thuốc tại Cty Dược liệu Trung ương 1.

Các cơ sở sản xuất tân dược xây dựng mới phải đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP) của Tổ chức Y tế Thế giới thì mới được vận hành. Những cơ sở đang hoạt động nếu chỉ đạt GMP của ASEAN sẽ được chấp nhận chứng chỉ này cho đến ngày hết hiệu lực.

Đó là nội dung quyết định mới của Bộ Y tế về việc áp dụng tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bộ cho biết, từ 8 năm nay, Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn GMP của ASEAN và đã có những chuyển biến rõ nét. Các xí nghiệp đạt tiêu chuẩn này đều sản xuất nhiều thuốc tốt cung cấp cho nhân dân và xuất khẩu. Tuy nhiên, để thúc đẩy việc xuất khẩu và hợp tác với các nước trên thế giới, Bộ Y tế quyết định áp dụng chuẩn GMP của WHO đối với tất cả cơ sở sản xuất thuốc hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quyết định mới, các cơ sở sản xuất dược phải tiến hành đăng ký tái kiểm tra theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Đến hết năm 2006, các cơ sở sản xuất thuốc tân dược phải áp dụng tiêu chuẩn này và đến hết năm 2010, các doanh nghiệp có chức năng sản xuất thuốc dược liệu cũng phải đạt GMP - WHO.

Hải Hà