1.000 tỉ USD
Các Website khác - 18/01/2006

Đó là giá trị dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong năm nay, theo ước đoán của ngân hàng trung ương nước này, vượt qua Nhật Bản, hiện là nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới với 846,9 tỉ USD.

Trong ảnh: Kiểm tiền tại chi nhánh tập đoàn Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc (CMBC) ở Nam Kinh.

T.Q