APEC bàn biện pháp đối phó với cúm gà
Các Website khác - 28/02/2006
APEC bàn biện pháp đối phó với cúm gà

Đối phó với cúm gia cầm, phòng chống HIV/AIDS và ngăn ngừa bệnh dịch lây lan là những ưu tiên chính được thảo luận của Nhóm đặc trách y tế - trong khuôn khổ các hội nghị cấp chuyên viên APEC ở Hà Nội hôm 27.2.

Ông Ian Sungart - quan chức cao cấp Bộ Y tế Canada - cho biết, các đại biểu đã thảo luận về dự án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác y tế và sức khoẻ.

Ngoài cuộc họp của Nhóm đặc trách y tế, các đại biểu từ 21 nền kinh tế APEC bước sang ngày làm việc thứ 8, với các cuộc họp của Uỷ ban về thương mại và đầu tư, Nhóm đặc trách chống khủng bố, đối thoại chính sách cấp cao về công nghệ sinh học cho nông nghiệp... TR.M