Các kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 09/06/2016
Cho đến nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức 5 phiên họp cấp cao về HIV/AIDS.

1. Hội nghị thượng đỉnh về HIV/AIDS lần thứ nhất họp ngày 01/12/1994 tại Paris, Pháp. Hội nghị đã ra Tuyên bố cam kết chính trị, trong đó nhấn mạnh đưa đáp ứng với AIDS trở thành vấn đề ưu tiên của mỗi quốc gia.

2. Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS lần thứ 2 họp từ ngày 25 - 27/6/2001  tại Mỹ, với chủ đề “Giữ vững cam kết”. Hội nghị ra Tuyên bố cam kết chính trị về HIV/AIDS, trong đó tập trung vào cải thiện pháp luật để bảo vệ quyền con người. Vấn đề bảo vệ quyền con người là trung tâm của cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS.

3. Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS lần thứ 3 từ 31/5-02/6/2006 tại Mỹ với chủ đề “Đoàn kết - toàn thế giới chống AIDS”. Hội nghị cũng ra Tuyên bố cam kết chính trị về HIV/AIDS, trong đó kêu gọi Chính phủ các nước, quốc hội , các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự, người sống chung với HIV… cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong cuộc chiến chống đại dịch AIDS.

 4. Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS lần thứ 4 họp từ 08-10/6/2011 tại Mỹ với chủ đề “Gia tăng nỗ lực để loại trừ HIV và AIDS”. Hội nghị ra Tuyên bố cam kết chính trị về HIV/AIDS, trong đó kêu gọi Chính phủ các nước cần phải nỗ lực hơn nữa tiến tới loại trừ dịch HIV/AIDS trên toàn thế giới.

5. Hội nghị cấp cao về HIV/AIDS lần thứ 5 họp từ 08-10/6/2016 tại Mỹ với chủ đề “Dồn tổng lực cho phòng, chống AIDS”, để trong 5 năm tới đạt “Mục tiêu 90-90-90”, tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Hội nghị thảo luận ra Tuyên bố cam kết chính trị về HIV/AIDS, trong đó kêu gọi Chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới cần đặt ra các mục tiêu tham vọng, bảo đảm cho mọi người, đặc biệt nhóm dễ tổn thương tiếp cận được các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS và đầu tư tài chính, dồn tổng lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.