Quốc hội thời kỹ thuật số
Các Website khác - 02/09/2005

Kể từ tháng 9 này, Quốc hội Hàn Quốc sẽ đưa vào sử dụng một hệ thống kỹ thuật số mới phục vụ cho quá trình hội họp và làm luật của các nghị sĩ.

Hệ thống này bao gồm máy tính cá nhân, một bảng điện tử lớn và hệ thống bầu cử điện tử. Trong ảnh: Một nghị sĩ Hàn Quốc đang tìm hiểu hệ thống kỹ thuật số trong phòng họp Quốc hội.

P. Võ