Sữa bột Abbott, Mead Johnson, Nestle nhiễm melamine tại Mỹ
Các Website khác - 27/11/2008
 

Người phát ngôn ca Cc qun lý Thc phm và Dược phm M (FDA) thông báo va phát hin melamine trong mt s mu sa bt ca các nhà sn xut sa danh tiếng nước này.

 

 

Ti thi đim tháng 9 va qua, đ trn an ni lo lng ca các bc cha m v mc đ Trước đó, đ kim tra tính an toàn ca các sn phm sa bt cho tr em, FDA đã tiến hành kim tra toàn b các sn phm sa được sn xut ti nước này và thông báo không phát hin thy trường hp nào nhim hóa cht melamine ti M.

Tuy nhiên vào hôm th 3 (25/11), người phát ngôn ca FDA, Judy Leon cho biết, đã phát hin thy melamine trong mt s mu sa bt ca các hãng danh tiếng ti đây, bao gm Abbott Nutrion, Mead Johnson Nutritionals và Nestle.

 

Trong 77 mu sa bt ca Mead Johnson được đem đi kim nghim đã phát hin 2 mu sn phm Enfamil LIPIL có cha melamine mc 0,137 và 0,14 ppm.

 

Cũng phát hin thêm 3 mu sa bt Good Start Supreme ca Nestle có cha axit cyanuric mc 0,247 ppm. Đây là hóa cht có cu trúc tương t melamine và là mt dng tp cht ca melamine.

 

Ngoài ra, cũng tìm thy melamine trong 2 mu thc phm dinh dưỡng dành cho tr em Peptamen Junior ca Nestle mc 0,201 và 0,206 ppm và trong sn phm Nutren Junior-Fiber ca Nestle mc 0,16 và 0,184 ppm.

 

Không phát hin thy melamine trong s 18 mu sa bt được đem đi kim nghim ca Abbott Laboratories bao gm c nhãn hiu bán chy Similac ca hãng.

 

Mc dù FDA vn chưa đưa ra mc chun v lượng melamine trong các sn phm có th gây hi ti sc khe, nhưng theo li ca phát ngôn viên Leon thì "Nếu lượng melamine trong các mu thc phm dưới mc 2,5 ppm (tương đương 0,125mg/kg) là cc nh và chưa th nh hưởng ti sc khe ca tr nh, chính vì thế các bc ph huynh hoàn toàn có th yên tâm v các sn phm sa bt này".

 

Ngoài ra Leon cũng khuyến cáo thêm rng, "Trước khi FDA chưa đưa ra nhng kết qu cui cùng v mc đ melamine cho phép trong thc phm thì các bc cha m không nên thay đi thói quen ăn sa ca tr nh".

 

Mc dù đã được khuyến cáo t FDA, nhưng ý kiến t các chuyên gia bo v người tiêu dùng vn cho rng sa bt là thc ăn chính ca tr nh, vì thế các sn phm này phi được đm bo không nhim hóa cht đc hi này.

 

Đ làm yên lòng người s dng, Hi đng quc tế v công thc dinh dưỡng trong thc phm IFC s tiến hành kim tra li tt c các sn phm sa đ khách hàng yên tâm hơn v cht lượng sn phm.

 

Thanh Huyn