Biết mình biết người
Các Website khác - 01/12/2005
SEA GAMES TRANH HÙNG
Biết mình biết người

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Quan Vũ qua 4 ải chém 5 tướng, đến cửa sông Hoàng Hà, Tần Kỳ dẫn quân ra hỏi: "Người kia là ai? Đi đâu? Có công văn của thừa tướng (tức Tào Tháo) không?". Quan Vũ xưng tên họ rồi bảo: "Ta không chịu quyền phép của thừa tướng, còn có công văn gì?". Kỳ đáp: "Ta trấn giữ ở cửa ải này, ngươi dù có cánh cũng không bay qua được!". Quan Vũ nổi giận quát: "Ta đã giết những đứa ngăn trở ta giữa đường, mi có biết không?". Kỳ đáp: "Ngươi chỉ giết được những đứa vô danh, chứ giết thế nào được ta!". Quan Vũ lại hỏi: "Mày đã bằng Nhan Lương, Văn Sú chưa?". Tần Kỳ cả giận, tế ngựa lại đánh. Hai ngựa gặp nhau, mới được một hiệp, đao Quan Vũ vừa giơ lên, đầu Tần Kỳ đã lăn dưới đất...

Trở lại chấn thương vỡ quai hàm, phải nhập viện phẫu thuật của võ sĩ quyền Anh Việt Nam Nguyễn Kiên Cường trước đối thủ Thái Lan rất dày dạn kinh nghiệm. Ngay ở hiệp I tại SEA Games 23 vừa rồi, theo thiển nghĩ của người viết những dòng này thì đây thực sự là tai nạn nghề nghiệp. Tuy nhiên, cũng có đôi điều cần góp ý với Ban huấn luyện. Âậy là việc động viên tinh thần thi đấu của võ sĩ là tốt, song cũng cần nghiên cứu đối thủ một cách kỹ càng, và trên cơ sở ấy đề ra cho võ sĩ đấu pháp hợp lý khoa học. Chứ đừng khích lệ sĩ khí một chiều, khiến võ sĩ thiên về bốc đồng là chính, dễ dẫn đến thảm bại. Chúng tôi đã được chứng kiến ở giải quyền Anh quốc tế Hà Nội mở rộng mấy năm trước, mới khai cuộc, võ sĩ ta đã xông thẳng vào võ sĩ Thái Lan với khí thế hừng hực. Nhưng là tay đấm có kỹ thuật, có bản lĩnh, chỉ một cú trả đòn, võ sĩ ta đã đo sàn. Không chờ trọng tài đếm, võ sĩ ta đã bật dậy và xông vào đối thủ, thì ngay lập tức lại đo sàn lần thứ hai. Bị choáng nên võ sĩ ta không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nên lại "hăng tiết" xông lên. May mà BHL đã kịp tung khăn xin thua... Quyền Anh là môn thể thao nguy hiểm, nhưng thực ra cũng không nguy hiểm hơn các môn võ đối kháng khác... Cái chính ở đây là BHL phải chỉ đạo võ sĩ thi đấu "biết mình - biết người", đừng lấy sự "duy ý chí" để mong thắng lợi là "ăn đòn đã". Bởi thế mới có thơ rằng:

- Biết người rồi phải đo ta
Chiến thuật hợp lý mới là cao tay.


Muốn biết quyền Anh VN tiếp tục thi đấu thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.