Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ: Đó cũng là một kênh thông tin
Các Website khác - 27/10/2005
Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ:
Đó cũng là một kênh thông tin

Hiện giờ, LĐBĐVN chưa thể có ý kiến gì về vấn đề đó, nhưng thực ra đấy cũng là một mặt, một kênh thông tin để bộc lộ thêm những tình tiết của vấn đề. Giống như chúng ta làm một cuộc đối chất, nhưng là đối chất ở trên báo để rõ thêm vấn đề. Thực ra khi xử lý vụ Lương Trung Việt và Đông Á Pomina, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cũng giải trình cho lãnh đạo LĐBĐVN rồi, chứ không phải làm xong ỉm đi.

Nhưng lúc đó chức vị của anh Khôi còn nhỏ nên vừa làm vừa báo cáo lên cấp trên. Về chuyện bức fax mà anh Nguyễn Thành Vinh gửi về từ AÁo thì bây giờ nói ra tôi mới biết, chứ tôi chưa được xem và cũng không được biết. Nhưng nếu có fax thì chắc chắn phải có người nhận.

Về việc xử lý kỷ luật Đông AÁ Pomina, đúng ra ý định của LĐBĐVN là xử trong tháng 10, nhưng đoạn cuối bên điều tra hơi chậm nên đầu tháng 11 mới xử được. Tôi hứa chắc chắn như vậy. Vụ Cần Thơ chúng tôi cũng đang nghiên cứu, vì từ mùa giải trước nên việc xử lý cần thận trọng.
Quang Minh