Già...
Các Website khác - 06/12/2005

Già...
Bùi Hàn Sỹ

Lại nói Lưu Bị khi thấy Quan Hưng, Trương Bào chém được tướng, đoạt được cờ thì than rằng: "Các tướng già đã vô dụng rồi". Hoàng Trung nghe thấy vậy, tự ái, ngay trong đêm mang vài tên tuỳ tùng đến trại tướng tiên phong là Phùng Tập.

Sáng hôm sau, quân Ngô đến khiêu chiến, Trung hăng hái xông ra. Sở Tích thấy Trung già thì khinh thường, nhưng mới chỉ 3 hiệp, Trung đã cho Tích đầu lìa khỏi cổ. Phan Chương nổi giận xông ra báo thù. Trung đánh hăng quá, khiến Chương mới cầm cự được 20 hiệp đã phải bỏ chạy.

Hôm sau, Chương lại đến khiêu chiến, Trung lại hăng hái xông ra. Chương bỏ chạy, dụ Trung vào ổ phục kích. Bị vây chặt, Trung cố sức cũng không sao ra thoát được.

Bỗng từ sườn núi lại có toán quân của Mã Trung đổ xuống. Mã Trung bắn một phát tên, trúng vai trái Hoàng Trung khiến Trung suýt ngã ngựa. May thay có Quan Hưng, Trương Bào kịp thời đến cứu. Đêm ấy, do tuổi cao (75 tuổi) khí lực đã yếu, lại bị thương nặng nên Hoàng Trung đã qua đời. Lưu Bị than rằng: "Để lão tướng Hoàng Trung chết là lỗi tại ta".

Trở lại chuyện thi đấu môn thể hình tại SEA Games 23, lão tướng Lý Đức mặc dù đã nhiều lần vô địch tại giải Châu Á, nhưng ở tầm khu vực lần này chỉ ngậm ngùi đoạt HCĐ. Mặc dù đã phải ép từ 85kg xuống 80kg để tránh đối thủ mạnh, nhưng lực sĩ của bạn do sức trẻ, cơ bắp cực đẹp nên Lý Đức đã phải "tâm phục, khẩu phục".

Có người bảo tại cúm gia cầm đang hoành hành nên ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng của Lý Đức. Theo thiển nghĩ của người viết những dòng này thì không phải. Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lý Đức là do tuổi già. Nếu tỉnh táo hơn, Lý Đức không nên dự SEA Games lần này, có lẽ là... đẹp và hợp với quy luật tự nhiên hơn. Bởi thế mới có thơ rằng:

- Tre già - măng mọc ai ơi!
Quy luật ngàn đời, cưỡng lại làm chi.

Muốn biết tại SEA Games 24, các "tướng già" có còn xung trận hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ.