HLV Ukraina mang "tình yêu" đặt điều kiện với cầu thủ
Các Website khác - 01/06/2006
HLV Ukraina mang "tình yêu" đặt điều kiện với cầu thủ

Muốn được gặp gỡ vợ hoặc người yêu thì phải vào... bán kết, HLV Blokhin (ảnh) của Ukraina vừa tuyên bố như vậy và hứa lấy danh dự của mình - còn là nghị sĩ QH - ra bảo đảm. Quả là một chỉ tiêu quá cao trong tình hình 2 trụ cột Quả bóng vàng 2004 Shevchenko và thủ môn O.Shovkovsky vẫn chấn thương.