Hối lộ hay bồi dưỡng?
Các Website khác - 28/09/2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Hối lộ hay bồi dưỡng?

Nguyễn Nguyên
Sau sự cố đưa và nhận hối lộ, giới bóng đá Việt Nam ngồi bàn luận về những khoản tiền đưa cho các trọng tài, dưới góc độ rất... bóng đá: "Đưa tiền trước cho trọng tài giám sát thì gọi là hối lộ còn đưa sau thì là bồi dưỡng. Hối lộ thì phạm luật chắc rồi còn bồi dưỡng thì được xem và được lý giải là đồng cảm với những khó khăn của các trọng tài, giám sát có thu nhập thấp quá nên... không vi phạm...".

Còn một chuyện mà giới bóng đá bàn cũng rất sâu, đó là cứ trận trước mà có tiền bồi dưỡng thì trận sau cái còi và cái cờ nó khác, bởi họ hiểu nằm lòng cái câu: "Làm tốt anh thưởng", mà cái tốt và có thưởng ở đây là đội anh thắng hoặc ít ra là hoà...

Thế nên cái vụ 130 triệu đồng mà tổ trọng tài trận lượt về Đông Á - Thép Pomina gặp Tôn Hoa Sen - Cần Thơ quyết định đến vé lên hạng nộp lại cho cơ quan điều tra cũng được lý giải là "Các em nhận bồi dưỡng, chứ không phải nhận hối lộ".

Ai cũng biết là trước trận này, ban tổ chức làm căng lắm. Cũng họp cũng cân nhắc và cũng nhức đầu với chuyện chọn trọng tài, để cuối cùng đưa ra quyết định cử trọng tài "đạn bắn không thủng". Lại cũng là trọng tài FIFA, là người của ban tổ chức.

Nói đến chuyện các trọng tài do ban tổ chức, do các quan chức của liên đoàn chọn, nhiều người lại bàn tán với chuyện một quan chức động thổ làm nhà mà "khởi công", "phụ hồ", "xem hướng" rồi tân gia... đếm sơ sơ cũng có hai chục trọng tài xúm quanh phụ việc lớn, việc nhỏ.
Nói đến đấy, rồi tất cả cùng kết luận: "Cái này thì không phải hối lộ, cũng chẳng phải bồi dưỡng mà là... "kính trên" mới được việc mình".
Thế nên thấy vụ án này càng ngày càng "đậm đặc", nhiều người cứ kháo nhau rằng cứ lần lên, lần lên rồi sẽ ra hết.