Khổ nhục kế
Các Website khác - 29/04/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Khổ nhục kế


Bùi Hàn Sỹ
Lại nói cha con Tư Mã Ý thoát chết ở hang Thượng Phương về thì đóng chặt cửa trại, nhất quyết không ra đánh nữa. Khổng Minh thấy vậy bèn lấy khăn yếm cùng đồ trắng của đàn bà cho vào một cái hòm rồi viết một phong thư sai người đưa đến trại ngụy. Trong thư viết: "Trọng Đạt (tên Tư Mã YÁ) đã làm đại tướng, thống lĩnh quân trung nguyên mà không dám mặc giáp, cầm gươm mà phải núp ở trong hang ổ để lánh lưỡi đao, mũi tên, thế thì có khác gì đàn bà? Nay ta sai người đưa khăn yếm, quần áo trắng đàn bà đến, nếu không dám ra đánh thì phải lạy hai lạy mà nhận lấy; nếu còn biết xấu hổ, có chí khí của người đàn ông, thì phải phê ngay vào giấy này, y hẹn ra giao chiến". Tư Mã YÁ xem xong, trong bụng căm giận, nhưng cũng gượng cười nói rằng: "Khổng Minh coi ta như đàn bà ru?". Rồi chịu nhận đồ ấy, trọng đãi người đưa thư và hỏi han chuyện Khổng Minh ăn ngủ, cùng là công việc nhiều ít ra làm sao? Sứ giả bẩm rằng Khổng Minh ăn ít, làm nhiều, đêm thức rất khuya, thỉnh thoảng lại ho ra máu. Ý bảo với các tướng rằng: "Khổng Minh ăn ít, làm nhiều, sống lâu làm sao được!". Sứ giả về thuật lại mọi việc, Khổng Minh than rằng: "Ý thật biết bụng ta!"...

Trở lại hai trận bán kết lượt về Champions League, trận Barcelona gặp AC Milan nhạt nhẽo bao nhiêu thì trận Arsenal gặp Villarreal đầy kịch tính bấy nhiêu. Trước trận, ông thầy A.Wenger đã tỏ ra rất lịch sự theo kiểu người Pháp mà rằng: "Lợi thế một bàn của Arsenal là rất nhỏ. Các cầu thủ Arsenal phải cố gắng rất nhiều...". Và quả nhiên đúng như lời vị huấn luyện viên "cáo già" này đã nói ra mồm, các cầu thủ thành London đã cố gắng... chịu đòn cực giỏi. Thậm chí đã có người phải thốt lên: "Wenger áp dụng khổ nhục kế giỏi không kém gì Tư Mã YÁ khi xưa!" Nhưng nói gì thì nói, không có một đêm chơi xuất thần của thủ thành Lehmann, trong đó ở phút 90 đã phá được một quả 11m thì công của thầy trò ông Wenger cũng là... công cốc. Số phận may rủi cũng đã góp phần đưa Arsenal vào trận chung kết vào ngày 17.5 tại sân Công viên các hoàng tử ở thành Paris hoa lệ. Còn chiếc "tàu ngầm vàng" Villarreal đã tự "đánh đắm" mình như số phận khắc nghiệt đã bắt nó phải làm như thế.

Bởi vậy mới có thơ rằng:
- Rủi may - may rủi trên đời
Số phận an bài, tiếc nuối mà chi!

Muốn biết Arsenal có làm nên chuyện thần kỳ như người "đồng hương" Liverpool năm ngoái hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ.