Ông Thọ bước ra...
Các Website khác - 28/12/2005
Ông Thọ bước ra...

Nguyễn Nguyên

... thì ai sẽ bước vào?

Có thông tin đề cập những nhân vật trụ cột của VFF khoá V đã mời ông Mai Đức Chung, nhưng ông Chung kiên quyết từ chối và tuyên bố, nếu buộc ông phải làm thì ông sẽ rút khỏi BCH liên đoàn.
Ông Chung không muốn vào chỗ chết?

Nhưng tại sao lại phải thuyết phục ông Chung?

Để giải đáp câu hỏi này cần phải quay ngược thời gian khi Đại hội VFF khoá V chuẩn bị tiến hành.
Nói uỷ ban không tác động là không đúng vì cơ cấu bầu hầu hết là người của uỷ ban, là cán bộ các sở trực thuộc uỷ ban. Và tất nhiên không có phiếu áp đảo của uỷ ban thì ông Phó Chủ nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ không thể thắng ông Dương Nghiệp Chí.

Khi bộ máy Thường vụ VFF khoá V được định hình cơ bản, lúc ấy lại có nhiều người lo. Lo vì đây là khoá duy nhất từ trước đến giờ thường vụ toàn người "ngoại đạo". Đã có những phân tích đơn thuần về mặt chuyên môn như sau: Ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ là dân bóng rổ, ông TTK Trần Quốc Tuấn là "chuyên gia" về lý thuyết, ông Lê Hùng Dũng là chuyên viên về kinh tế, còn ông Vũ Quang Vinh lại là tổng biên tập của một tờ báo chuyên tổ chức giải thiếu niên, nhi đồng... Quay tới, quay lui chỉ có mỗi ông Thọ là dân có chuyên môn thực thụ. Gán cho ông Thọ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn là hợp lý, nhưng triển khai để các ông đừng đụng nhau lại là một việc mà bản thân VFF không chủ động được.

Bây giờ, ông Thọ bước ra cũng đồng nghĩa với việc thường trực toàn dân ngoại đạo và để có một người lấp vào vị trí vừa có chuyên môn vừa có uy tín thì cách tốt nhất là đưa ông Mai Đức Chung vừa đưa bóng đá nữ lập hat-trick vàng SEA Games. Nhưng ông Chung từ chối quyết liệt với những lý lẽ riêng của ông.

Khi ông Thọ bước ra, ở thường vụ ai cũng nói phải thế bởi vì không thể khác hơn được. Hơn nữa trong việc này, uỷ ban đã "khuyên" ông Thọ và đó cũng là lời phát động cho cả thường vụ. Bây giờ tìm người bước vào mới khó. Mà cái khó này thì chẳng ai chỉ đạo được một khi dám tuyên bố: "Bắt tôi thì tôi rút ra khỏi BCH".

Ghế phó chủ tịch chuyên môn giờ lại là "ghế nóng".