Trọng tài xuống giá
Các Website khác - 08/05/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Trọng tài xuống giá


Nguyễn Nguyên

Nghe như một nghịch lý trong giai đoạn trọng tài đang được ưu ái củng cố thêm phần chế độ và thu nhập cộng với các khoản thưởng, nhưng đấy là một sự thật.

Sự thật bắt đầu sau hội nghị trọng tài và bầu chọn (lẫn chỉ định) hội đồng trọng tài khoá mới. Đến lúc này nhiều người mới vỡ lở, nếu cứ theo quy chế hội đồng trọng tài từ trước đến nay thì cả cái thành phần trọng tài lẫn ban chấp hành trong cái hội đồng trọng tài cũng "phạm quy" vì rất nhiều người thiếu bằng đại học.

Giật mình với cái quy chế cũ lọt sổ hàng loạt ấy, điểm danh lại mới thấy không ít trọng tài FIFA thiếu cái bằng ấy lắm. Điển hình là trọng tài "đạn bắn không thủng" Lê Văn Tú (đã bị tạm giam và khởi tố). Cũng vì cái khoản kín mà hở ấy nên bây giờ nhiều người có chức sắc trong hội đồng trọng tài mới bắt đầu lo chạy bằng. Nghe đâu bây giờ đã có người lật lại lý lịch cũ các trọng tài và quan chức trong hội đồng trọng tài mới lòi ra nhiều người khai khống, trong đó hồ sơ còn lưu đủ ở cả liên đoàn địa phương lẫn liên đoàn mẹ.

Lại cũng có "vua" của "vua" giờ mới chạy đến trường hai xin được lấy cái chứng chỉ cử nhân, nhưng chưa được duyệt vì còn kẹt cái bằng phổ thông (!?).

Với cái kiểu trước đến giờ nhất thân nhì thế nên "phạm quy" và lọt cửa quy chế nhiều vô kể, bây giờ đến lúc "sát hạch" lại mọi cái thì nhiều người lại thở dài.

Thế nên trong cái quy chế mới mà hội đồng trọng tài mới soạn thảo bây giờ người ta đang cố gắng giải thoát chuyện bằng cấp để nhà nhà cùng vào và cũng là để các quan chưa lo đủ bằng vẫn có thể làm quan.

Vậy thì ai dám khẳng định trọng tài bây giờ lên giá?