Chuyển hướng điều trị cho bệnh nhân AIDS
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 25/06/2016
Trong những năm qua, Hòa Bình là một trong 6 tỉnh, thành của cả nước gồm: Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Tp.HCM và Thái Bình đi đầu trong công tác kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS do quỹ BHYT chi trả.

Trước bối cảnh nguồn viện trợ cho công tác phòng chống HIV/AIDS đang giảm mạnh và nguồn ngân sách tỉnh chưa kịp đáp ứng đủ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS thì BHYT là giải pháp tài chính bền vững trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Tại Hòa Bình, tổng số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được quản lý là 957 người. 

Chương trình triển khai điều trị ARV được triển khai từ năm 2006, đến nay đã có gần 900 người được điều trị. Thuốc ARV và một số dịch vụ y tế phần lớn do nguồn viện trợ quốc tế tài trợ. Tuy nhiên, hiện nay các nguồn viện trợ đang giảm dần và chưa có cam kết viện trợ sau 2017.

Để đạt được mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và viện điều trị ARV được bền vững, Hòa Bình đang từng bước đưa hoạt động điều trị HIV vào hệ thống y tế và xác định nguồn BHYT sẽ là nguồn lực chính cho hoạt động này.

Ông Lê Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết: Việc mở rộng chi trả khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua quỹ BHYT là việc làm quan trọng. Tuy nhiên, trong thời điểm chuyển hướng, chúng tôi đề nghị Cục phòng, chống HIV/AIDS, BHXH, các tổ chức Dự án quốc tế hỗ trợ Hòa Bình trong việc tiếp tục cung cấp thuốc ARV trực tiếp cho phòng khám ngoại trú bệnh viện cho đến khi bệnh nhân mua đủ BHYT; Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho bệnh nhân HIV; Huy động nguồn lực xã hội mua thẻ BHYT cho bệnh nhân HIV; Hỗ trợ tập huấn chăm sóc, điều trị HIV/AIDS.