Lấy máu khô xét nghiệm HIV
Các Website khác - 21/09/2005

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đang bắt đầu triển khai điều tra các chỉ số HIV/AIDS trong phạm vi các hộ gia đình. Theo Th.S Nguyễn Anh Tuấn, thư ký tiểu ban giám sát  HIV/AIDS, dự án lần này tập trung vào đối tượng dân cư bình thường, qua đó phát hiện được tỉ lệ hiện nhiễm HIV ở cộng đồng.

Đây là điểm khác biệt lớn so với hầu hết các cuộc điều tra trước đó tại nước ta chỉ quan tâm đến các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao như gái mại dâm, người tiêm chích ma túy...  Th.S Tuấn cho biết để triển khai dự án này, lần đầu tiên kỹ thuật lấy máu khô trong xét nghiệm HIV được áp dụng tại VN.

Dự án do Ngân hàng Thế giới “đặt hàng” và được triển khai trước hết ở Thái Bình (xét nghiệm 3.000 người) và TP.HCM (xét nghiệm 1.500 người.