Phương pháp châm cứu hỗ trợ cai nghiện ma tuý ..
Các Website khác - 13/12/2004
Phương pháp châm cứu hỗ trợ cai nghiện ma tuý của GS Nguyễn Tài Thu - Giám đốc Bệnh viện Châm cứu T.Ư và một số bài thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý: CIDEMEX, HANTOS, CAMAT... đã được Bộ Y tế công nhận. Bộ Y tế khẳng định, các phương pháp và bài thuốc chỉ là hỗ trợ để giúp người nghiện vượt qua cơn đói thuốc khi cai nghiện. Hiện nay, các bài thuốc hỗ trợ cai nghiện đang hoàn thiện các nghiên cứu, thủ tục lưu hành thuốc và triển khai tập huấn sử dụng thuốc, phương pháp cai... để sớm áp dụng cho người cai nghiện ma tuý. N.A