Phương pháp mới chữa trị HIV
Các Website khác - 29/03/2005
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học kỹ thuật tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc) và các đồng nghiệp Mỹ đã tìm ra một phương pháp mới có thể giúp ngăn chặn việc lan truyền HIV trong cơ thể.

Thông thường HIV tấn công vào tế bào bình thường của con người và tạo một lỗ trống trên tế bào đó. Tiếp theo, HIV sẽ xâm nhập vào tế bào qua lỗ hổng và bắt đầu cơ chế tự nhân đôi. Kết quả là tế bào trên sẽ chết và hệ thống miễn dịch cơ thể bị bẻ gãy. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện một hợp chất phân tử nhỏ có thể chiếm giữ phần trống trong một tế bào của người bị HIV tấn công.(CD)

T.M