Tăng cường hợp tác cung ứng thuốc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 02/07/2016
Để thực hiện được việc cung ứng thuốc điều trị cho người nhiễm HIV/AID từ Quỹ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tăng cường hợp tác trong cung ứng thuốc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS.
Tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS - Ảnh: Thùy Chi

 

Thời gian qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc cung ứng thuốc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là của Mỹ. Tuy nhiên, do đã thoát khỏi tình trạng quốc gia nghèo nên các nhà tài trợ quốc tế sẽ cắt hoàn toàn nguồn cấp thuốc ARV điều trị cho người HIV/AIDS tại Việt Nam từ năm 2017.

Để bảo đảm công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục được duy trì hiệu quả, Việt Nam đang xây dựng lộ trình bù đắp bằng cơ chế chi trả từ nguồn Quỹ Bảo hiểm Y tế. Nhưng hiện nay mới có khoảng 30% bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, nên đây là vấn đề đang được quan tâm, cần sớm giải quyết.

Chính vì vậy, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang đứng trước nhiều thử thách về đẩy mạnh tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, chưa có kinh nghiệm kiểm soát thuốc ARV. Bên cạnh đó, mới chỉ có hơn 300 cơ sở y tế khám bệnh và cấp thuốc ARV trong số hơn 2.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho biết, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tiến hành cải cách mạnh về bảo hiểm y tế, hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc các tổ chức quốc tế cắt giảm viện trợ cho Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội đã tính toán và dự đoán chi phí thuốc ARV cho người nhiễm HIV chiếm khoảng 3% chi phí thuốc bảo hiểm y tế.

Hiện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang xây dựng kế hoạch đầu thầu thuốc tập trung cho người bệnh có bảo hiểm y tế, trong đó có cơ chế cung ứng thuốc ARV tập trung nhằm bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Bên cạnh đó, thúc đẩy các dự án hợp tác tăng cường cung ứng thuốc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS. Điển hình là Dự án Quản trị và Tài chính y tế dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ - USAID (USAID/HFG). Dự án này hiện đang hỗ trợ Bộ Y tế một số hoạt động nhằm mở rộng và cải thiện bảo hiểm y tế để trở thành cơ chế tài chính bền vững và hiệu quả trong việc cung cấp tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

USAID/HFG cũng đang triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án Sáng kiến tài chính y tế bền vững, khuôn khổ chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho HIV/AIDS với cam kết hỗ trợ cho các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để huy động các nguồn lực trong nước hướng tới một thế hệ không còn AIDS.

Song song, USAID hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong các lĩnh vực: Cải thiện việc dự báo tài chính, phân tích và kiểm soát chi tiêu của Quỹ bảo hiểm y tế; Xây dựng định mức cho các dịch vụ y tế do bảo hiểm y tế chi trả; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở các cấp.

Giai đoạn I, Dự án USAID/HFG hợp tác với cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để thiết kế các bước cần thiết trong xây dựng mô hình dự báo tài chính Quỹ Bảo hiểm Y tế và tổ chức hội thảo tham vấn để thu thập các câu hỏi chính sách phục vụ cho việc xây dựng đề cương kỹ thuật cho mô hình dự báo tài chính Quỹ Bảo hiểm Y tế. Giai đoạn II, Dự án sẽ làm việc với cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xây dựng, thống nhất và bàn giao mô hình cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trong thời gian tới, USAIDS sẽ hỗ trợ cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về giải pháp kỹ thuật, đào tạo để triển khai cung ứng thuốc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS từ nguồn tài chính bảo hiểm y tế.

Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của Tống thống Mỹ cho phòng chống AIDS (PEPFAR) cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu của Việt Nam trong lĩnh vực này. Hiện PEPFAR đang phối hợp với các tỉnh, thành phố để các phòng khám ngoại trú tiến tới là các cơ sở y tế ở cấp huyện nhằm bảo đảm việc cung ứng thuốc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS một cách tốt nhất.