Tình trạng HIV kháng thuốc ở Thụy Sĩ giảm mạnh
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 27/06/2016
Theo kết quả của một nghiên cứu mới công bố tháng 4/2016 của các nhà khoa học Thụy Sĩ thì số người nhiễm HIV có chủng HIV kháng thuốc ARV đã giảm một cách đáng kể trong những năm gần đây.

HIV kháng thuốc là những HIV có thể chịu được sự tác động của một hay nhiều loại ARV. Người nhiễm HIV kháng thuốc, do đó sẽ bị hạn chế trong việc lựa chọn ARV để điều trị, cho dù họ vẫn có các phác đồ điều trị có hiệu quả đối với họ.

Trong nghiên cứu trên, nhóm các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phân tích hồi cứu các cơ sở dữ liệu của hàng nghìn người nhiễm HIV ở nước này trong giai đoạn từ 1999-20013. Các tác giả đã phát hiện ra rằng, vào năm 1999 đã có 401 người nhiễm HIV mắc phải chủng HIV kháng thuốc, trong đó 69 người nhiễm HIV đa kháng thuốc. Nhưng vào năm 2013, cho dù số người nhiễm HIV lớn hơn rất nhiều so với 1999 nhưng chỉ phát hiện có 23 người nhiễm HIV kháng thuốc, trong đó có 3 người kháng đa thuốc.

Đồng thời, nghiên cứu trên còn phát hiện ra rằng, đa số các trường hợp nhiễm HIV kháng thuốc  trong những năm gần đây ở Thụy Sĩ xảy ra qua quan hệ tình dục.