Thí điểm lựa chọn thuốc mới trong điều trị nghiện
Báo Tiếng chuông - 23/04/2018
Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Buprenorphine giai đoạn 2018-2020”.

 

 Thuốc Buprenorphine

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bổ sung thuốc Buprenorphine vào danh mục thuốc thiết yếu từ năm 2005. Thời điểm đó theo WHO, 41,6% các quốc gia báo cáo sử dụng Methadone trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; 27,7% sử dụng Buprenorphine và 20,8% sử dụng Buprenorphine/Naloxone.

Tại Việt Nam, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được triển khai từ năm 2008.

Đến nay chương trình đã mở rộng ra 63 tỉnh- thành và điều trị cho hơn 52.000 bệnh nhân với kết quả đáng ghi nhận. Việc đưa vào áp dụng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Buprenorphine là để tăng sự lựa chọn và hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch năm 2018 sẽ điều trị bằng thuốc Buprenorphine cho 500 bệnh nhân thí điểm ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2020 nâng lên 3.000 bệnh nhân tại 7 địa phương cũng ở khu vực trên.

Vĩnh Hoàng