Ăn nhậu góp ý Dự án Luật Phòng Chống HIV
Các Website khác - 16/03/2006

Quyết định
 của Ban Quản trị HIV Online

Căn cứ vào chai rượu Bác sĩ Nghĩa (viện Pastuer) để lại cho chúng ta mà thành viên LK đang giữ.

Căn cứ vào 2 két bia, (1 heineken  và 1 Tiger) mà thành viên LK cho biết trên Diễn đàn HIV Online ngày 13/2/2006.

Căn cứ chuyện các cơ quan đang dự thảo Luật Phòng chống HIV nhưng không nghe ý kiến từ HIV Online.
Căn cứ chuyện Ban Quản trị HIV Online có ít nhất là 1 Tiến sĩ  Luật, 1 Thạc sĩ Luật và bèo như Admin cũng là 1 Cử nhân luật.

Căn cứ vào thời gian rảnh rổi của ngày  Chủ nhật, 26/3/2006
Xét nhu cầu ăn nhậu và góp tiếng nói cho Luật Phòng Chống HIV của các thành viên Diễn đàn HIV Online.

Quyết định

Điều 1: Ăn nhậu và góp ý Dự thảo Luật
Ngay trong ngày và ngay tức thì xử lý chai rượu và 2 thùng bia, nhưng trước đó là góp ý dự Thảo Luật Phòng Chống HIV.
Điều 2: Thời gian

Bắt đầu ăn nhậu và góp ý Luật Phòng chống HIV  từ 8 giờ 00 sáng ngày Chủ nhật, 26/3/2006 cho đến khi xỉn.

Điều 3: Địa điểm

Sẽ thảo luận trong phần “Họat động Offline”, Chủ đề: “Ăn nhậu góp ý Luật Phòng Chống HIV”.

Điều 4: Thực hiện

Tất cả thành viên Diễn đàn HIV Online phải có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay.

TM. Ban Quản trị HIV Online

Admin (đã ký)

Góp ý Dự thảo và đăng ký tham dự, mời vào đây.