Bạn có muốn bị Luật pháp cấm có vợ, có chồng ?
Các Website khác - 21/03/2006
Bạn có muốn bị Luật pháp cấm có vợ, có chồng?
Bạn có muốn bị Luật pháp cấm sinh con, dù là con ngòai giá thú hay sau hôn nhân ?
Bạn có tin Luật pháp sẽ không thừa nhận con của bạn sinh ra là một thành viên trong xã hội, vì trước đó luật pháp đã cấm bạn sinh ra?
Bạn có tin các tiệm hớt tóc treo bảng quảng cáo: Nhân viên 100% HIV âm tính.
Bạn có tin chẳng có viên thuốc nào cho bạn uống mỗi ngày, bởi giá thuốc một ngày uống bằng tiền lương 1 tháng?
.......
Tất cả đều có thể xảy ra nếu Luật Phòng chống HIV/AIDS được soạn thảo và thông qua bởi những quan chức ngồi bàn giấy, chẳng biết gì về cuộc sống của người có H, và đặc biệt là họ đang tìm cách để những người không có H như họ được.... cách xa người có H như bạn.
......
Nếu bạn không muốn những điều trên xảy ra, thì tôi đề nghị bạn nói lên suy nghĩ của bạn.

Phải cho xã hội này biết bạn muốn gì?
Hãy lên tiếng phản đối những gì ghi trong Dự án Luật Phòng chống HIV/AIDS mà bạn thấy là bất hợp lý.

Tôi, Bùi Tường Vũ, người sáng lập và quản trị Dự án HIV Online này, cũng là người điều hành Thư Viện Pháp luật, người đã 5 năm làm việc cho Báo Pháp luật, sẽ cùng với các luật gia tâm huyết ghi chép các ý kiến của bạn để gửi đến đúng những người có thẩm quyền và có năng lực sửa đổi Dự án Luật Phòng chống HIV/AIDS.

Sẽ có một Bộ Luật HIV/AIDS phù hợp và hoàn thiện.

Mời bạn vào phần đây để góp ý.