Sự chênh lệch giữa thị trường tiềm năng và thị trường thực tiễn
Các Website khác - 21/03/2006

Đánh giá về tình trạng miễn dịch học về lâu dài của đại dịch thế kỷ HIV/AIDS, một nghiên cứu mới công bố đã chỉ rõ những bất cân xứng giữa thị trường lý thuyết và thực tiễn của công tác chẩn đoán, điều trị HIV/AIDS.

Chúng tôi muốn nói tới nghiên cứu HIV: Phân tích chiến lược về thị trường liệu pháp điều trị và xét nghiệm của hãng nghiên cứu thị trường Kalorama Information thực hiện. Theo nghiên cứu đó, những áp lực về đạo đức và xã hội hiện tại, các nhân tố địa chính trị, rào cản thị trường, sự bất ổn định về kinh tế chính là những nguyên nhân liên tiếp làm xói mòn thị trường toàn cấu, nhất là những thị trường có nhu cầu rất lớn về điều trị HIV/AIDS.

Kaloramia Information là một bộ phận của MarketResearch.com, nhà cung cấp hàng đầu các báo cáo nghiên cứu thị trường chuyên về lĩnh vực công nghiệp. Theo nghiên cứu nói trên, hãng này ước tính, tiềm năng về thị trường liệu pháp điều trị ở tiểu vùng Sahara châu Phi nói riêng có thể đã là 310 tỉ đô la Mỹ, con số này dựa trên tỉ lệ lây nhiễm HIV/AIDS hiện thời và tỉ lệ mắc HIV ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế hiện tại ở khu vực này không có khả năng chi trả cho các nhu cầu về y tế của người dân nên tiềm năng thực tế ước tính chỉ là 1.4 tỉ đô la Mỹ.

Với các điểm nóng khác như vùng Caribe, vùng đông Âu mà nhất là Nga với tỉ lệ lây nhiễm nghiêm trọng, Bắc Phi và Trung Đông. Trung Đông là vùng mà chính những quan điểm trong khu vực trước đại dịch đã góp phần tạo nên thái độ không sẵn sàng khi phải đối mặt với những vấn đề như đại dịch AIDS, điều này đã tạo nên một môi trường nhiều thách thức để đưa được những giải pháp chống HIV/AIDS nhiều tiềm năng, thuận lợi vào ứng dụng.

“Có sự ảnh hưởng chiến lược lẫn nhau giữa việc chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS, đó là một trong những vấn đề phức tạp nhất từng xảy ra trong công tác chăm sóc y tế”, ông Kenneth G. Krul, tác giả nghiên cứu nói trên lưu ý như thế. “Để phát triển một chiến lược cố kết, chặt chẽ nhằm thu được thành công và lời lãi trong khu vực, các công ty không những phải tập trung vào thị trường tiềm năng mà còn phải để tâm tới vấn đề miễn dịch học, các công nghệ đã có cũng như sẽ xuất hiện để phân phối nguồn tài nguyên hợp lý”.

Là một bản đánh giá chi tiết tình hình miễn dịch học ở cấp độ khu vực, nghiên cứu này cũng tập trung vào các khía cạnh chính sách của HIV/AIDS, các nhân tố gắn với công cuộc phát triển thị trường chiến lược của chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS cũng như những tiền đồ trong tương lai.

Như vậy, rõ ràng nghiên cứu HIV: Sự phân tích chiến lược về thị trường xét nghiệm va điều trị đã cung cấp một bức trang đầy thông tin về những tiến bộ trong thị trường tiềm năng về vấn đề HIV/AIDS. Những người có nhu cầu mua lại bản nghiên cứu này có thể đặt hàng trực tiếp tại Kalorama Information bằng cách nhấp chuột vào địa chỉ: kaloramainformation.com/pub/1189531.html. Hoặc xem bản có đăng sẵn trên MarketResearch.com.

Đặng Dương theo http://www.medicalnewstoday.com