D.C, Maryland đối mặt với nguy cơ mất ngân sách chống HIV/AIDS
Các Website khác - 21/03/2006

Theo tin từ Washington Post, quận Columbia và Maryland có nguy cơ mất hàng triệu đô la trong quỹ Ryan White CARE Act nếu họ không chuyển sang hệ thống báo cáo bằng tên các trường hợp nhiễm mới HIV.

Hiện tại, D.C và Maryland đang ứng dụng công nghệ mã hoá thông tin người bệnh khi thu thập dữ liệu thống kê về số ca nhiễm HIV. CDC cho rằng, cách làm này không chính xác và giới chức liên bang cho biết, họ sẽ quyết định ngừng cấp ngân sách cho những bang không dùng hệ thống báo cáo bằng tên mà lại dùng hệ thống báo cáo bằng mã số như thế.

Cũng theo Washington Post thì việc triển khai thực hiện hệ thống báo cáo danh sách người bệnh bằng tên đến năm tài chính 2007 có thể sẽ dẫn tới quyết định nguồn quỹ 2.2 tỉ đô la trên toàn quốc sẽ được phân phối hàng năm ra sao. Để chuyển từ hệ thống báo cáo danh sách người bệnh bằng mã số sang hệ thống báo cáo bằng tên phải mất chừng 3 năm.

Một tiểu ban của Uỷ ban ngân sách Maryland hôm thứ hai tuần này đã chấp thuận một điều khoản để chuyển đổi sang hệ thống báo cáo bằng tên nếu quốc hội thông qua dự thảo về quỹ CARE Act dành cho số trường hợp nhiễm mới HIV theo hệ thống báo cáo danh sách người bệnh bằng tên.

Điều khoản đó của tiểu ban hiện đang được chuyển tới uỷ ban ngân sách khu vực Maryland xem xét. Hội đồng thành phố quận vẫn chưa xem xét tới đề xuất chuyển đổi sang hệ thống báo cáo danh sách người bệnh HIV bằng tên.

Nguy cơ mất quỹ và những phản ứng

Số tiền quỹ mà Maryland và D.C có nguy cơ mất đang phụ thuộc vào bản dự thảo trao lại quyền CARE Act còn nằm chờ xét duyệt tại Hội nghị.

Ông Naomi Tomoyasu, quyền giám đốc của Cục quản lý AIDS Maryland cho biết, bang sẽ cắt giảm tới 26 triệu đô la (hoặc 55%) trong nguồn quỹ thường niên của liên bang dành cho công tác xét nghiệm HIV/AIDS, tư vấn, điều trị và các dịch vụ khác.

“Chúng ta không thể để mất 26 triệu đô la Mỹ. Nếu chính phủ liên bang thông qua đòi hỏi đó, chúng ta sẽ làm rõ những gì cần phải thực hiện”, ông Michelle Gourdine, phó bộ trưởng bộ y tế bang chuyên phụ trách các dịch vụ y tế cộng đồng khẳng định như thế.

Cô Marsha Martin, giám đốc Cục quản lý HIV/AIDS quận cho biết: “Quận chúng tôi đã luôn chấp hành các điều khoản hướng dẫn của CDC và đamg tò, cách chuyển đổi sang hệ thống báo cáo bằng tên. Dù là phương pháp báo cáo danh sách trường hợp nhiễm mới nào thì vẫn phải đảm bảo tính an toàn và tuyệt đối tin cậy, bí mật”.

Dương Kim Thoa theo http://www.medicalnewstoday.com