Can thiệp dự phòng HIV cần phải được mở rộng một cách nhanh chóng
Các Website khác - 10/05/2010

Đó dường như là tiếng nói chung của các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 21 về Giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, đang diễn ra tại Thành phố Liverpool, Vương quốc Anh từ ngày 25 đến 29 tháng 4 năm 2009, với chủ đề: Giảm tác hại-Thách thức đối với thế hệ kế tiếp. Theo đó, đặc biệt là các can thiệp chống lại sự lây truyền HIV trong nhóm người tiêm chích ma túy cần được “mở rộng một cách đột biến”.

Tại phiên toàn thể của Hội nghị vào sáng ngày 26/4, Nhóm tư vấn của Liên hiệp quốc về HIV và tiêm chích ma túy đã trình bày kết quả một nghiên cứu đánh giá trên phạm vi toàn cầu về các nỗ lực mở rộng các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm người tiêm chích ma túy. Nghiên cứu này xem xét, phân tích các cơ sở dữ liệu thu được từ các chương trình trao đổi bơm kim tiêm và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên toàn thế giới (bao gồm khoảng gần 4000 tài liệu khác nhau). Theo báo cáo này, đến nay mới có 82 nước có chương trình trao đổi bơm kim tiêm. Tính chung trên phạm vi toàn cầu mỗi năm mới có chưa đầy 10% số người tiêm chích ma túy tiếp cận được với các chương trình trao đổi bơm kim tiêm; mới chỉ có 8 nước đạt độ “bao phủ” của chương này tới trên 50% số người tiêm chích ma túy của họ. Tính bình quân trên toàn cầu một người tiêm chích ma túy chỉ nhận được chưa đầy 20 bơm kim tiêm mỗi năm. Châu Âu là khu vực có tỷ lệ người tiêm chích ma túy cao nhất thế giới nhưng bình quân mỗi tháng một người tiêm chích vẫn chỉ mới nhận được dưới 01 bơm kim tiêm… Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế mới được triển khai ở 73 nước trên thế giới, với khoảng 1,2 triệu người tham gia điều trị. Đến nay trên toàn cầu mới có 65 nước triển khai được đồng thời cả hai chương trình trao đổi bơm kim tiêm và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Gian trưng bày về Giảm tác hại ở Việt Nam trong khuôn viên Hội nghị quốc tế lần thứ 21 về Giảm tác hại (Liverpool, 25-29/4/2010)

Văn Khôi

(gửi về từ Liverpool)