Hiệp hội y khoa HIV vui mừng trước bản đạo luật CARE tái cấp phép
Các Website khác - 22/05/2006

Hiệp hội y khoa HIV (gọi tắt là HIVMA) rất vui mừng khi chứng kiến Uỷ ban thượng nghị viện đưa vấn đề chăm sóc y tế lên đầu tiên trong dự thảo mới nhằm tái cho phép Đạo luật Ryan White, đây là dự án lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho những người nhiễm HIV/AIDS có bảo hiểm hoặc không có bảo hiểm.

Tuy nhiên, bản dự thảo luật mà Uỷ ban trợ cấp, lao động, giáo dục và y tế của Thượng nghị viện thông qua ngày hôm qua có thể sẽ dẫn tới việc hạn chế thuốc men trừ khi nó được cung cấp đầy đủ quỹ hoạt động.

Và dự thảo đó cũng chẳng thể làm được gì để có thể thay đổi được thực trạng thiếu thốn các nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng trong chăm sóc người bệnh nhiễm HIV đang gia tăng.

Ông Daniel R. Kuritzkes, bác sĩ y khoa kiêm chủ tịch của HIVMA cho biết: “Không giống với 16 năm trước đây, khi đạo luật CARE được soạn thảo lần đầu, khi ấy người dân tuy chỉ có thể sống chung với virus HIV thêm hàng thập kỷ, nhưng chỉ có các chăm sóc y tế cần phải có.

Còn hiện nay, đạo luật CARE không thể đưa vấn đề chăm sóc y tế lên hàng ưu tiên như đáng lẽ phải như thế. Bản dự thảo mới được tái cấp phép này sẽ giúp sửa chữa những sai lầm đó bằng cách tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc thiết yếu đến những người dân trong nước, những người mà ngay cả hiện nay vẫn chưa nhận được bất cứ sự chăm sóc nào”.

Tháng tư trước, tổ chức HIVMA và Viện hàn lâm thuốc điều trị HIV của Mỹ (gọi tắt là AAHIVM) đã đề xuất một bản khuyến nghị chung, được thiết kế để giúp đạo luật CARE phù hợp hơn với đại dịch HIV/AIDS ngày nay với tình hình đại dịch đã có nhiều thay đổi.

Ngày nay, số người chết vì bệnh AIDS ngày càng ít đí nhưng số người nhiễm virus HIV lại đang tăng cao và nhu cầu sử dụng thuộc chăm sóc và thuốc điều trị kéo dài sự sống.

Tổ chức HIVMA rất vui mừng khi chứng kiến các nhà làm luật đã kết hợp vận dụng những khuyến nghị trên vào bản dự thảo.

Bản dự thảo với số hiệu S.2823 này cũng yêu cầu các tổ chức tiếp nhận quỹ của Đạo luật CARE phải dành ít nhất 75% cho các dịch vụ y tế chủ chốt bao gồm các chuyến thăm bệnh, thuốc điều trị, xét nghiệm và nhiều hoạt động khác – một danh sách các hoạt động rất gần với những ưu tiên của tổ chức HIVMA và AAHIVM.

Ông Anita Vaughn, bác sĩ y khoa đồng thời là bác sĩ chuyên điều trị HIV ở Newark, New York, chủ tịch nhóm công tác tái cấp phép Đạo luật Ryan White Care cho biết: “Tiếp cận với những dịch vụ y tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất của người bệnh.

Nhưng rõ ràng trong thực tế không thể mong muốn người bệnh tuân thủ chế độ điều trị mà không quản lý tốt các vấn đề quan trọng khác như nạn nghiện hút và sức khoẻ tâm thầ của người bệnh.

Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi thấy các nhà làm luật đã nhận thức được điều này và đưa hai vấn đề điều trị nghiện hút và sức khoẻ tâm thần thành các dịch vụ y tế chủ chốt”.

Bản dự thảo còn bao gồm danh sách ưu tiên hàng đầu khác của HIVMA: xác định mức cung cấp thuốc điều trị kháng virus tối thiểu cho Các chương trình hỗ trợ thuốc điều trị AIDS (ADAP).

Tuy nhiên, HIVMA rất quan tâm đến chuyện, liệu sẽ có những kết quả không mong muốn không nếu chính phủ liên bang không cấp đủ các nguồn quỹ bổ sung cần thiết.

Đặng Dương theo http://www.medicalnewstoday.com