Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 16/06/2010

Chiều 2/6, Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS.

Trung tâm là tổ chức chuyên môn nghiệp vụ đầu tiên của Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam được thành lập nhằm từng bước giúp Hội tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo huấn luyện và trợ giúp cộng đồng phòng, chống và giảm thiểu các tác hại từ đại dịch HIV/AIDS.

 Quang cảnh lễ ra mắtTheo đó, Trung tâm có nhiệm vụ tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo về các phương pháp, mô hình quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS và giảm thiểu tác hại; tham gia các chương trình đào tạo thông qua các hoạt động tập huấn, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác phòng, chống và giảm hại HIV/AIDS nói chung và cho những cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, làm công tác giảm hại nói riêng; cung cấp thông tin, truyền thông về HIV/AIDS, ma túy, tệ nghiện ma túy và công tác phòng, chống và giảm hại HIV/AIDS, công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện và gia đình họ, cho cộng đồng dân cư; làm nhiệm vụ tư vấn (trực tiếp và gián tiếp) những nội dung, vấn đề liên quan tới phòng, chống và giảm hại HIV/AIDS, tệ nghiện ma túy và cai nghiện, phục hồi về chống tái nghiện cho người nghiện ma túy và gia đình họ; tiến hành các hoạt động can thiệp và hỗ trợ cộng đồng về phòng, chống và giảm hại HIV/AIDS, phòng chống tệ nghiện ma túy; tiến hành hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và trợ giúp cộng đồng trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS và giảm hại…


Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng. Trụ sở Trung tâm đặt tại số 107, ngõ 295, phố Bạch Mai.

Thùy Linh