Tạm dừng lưu thông 3 lô sản phẩm trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu Rồng đỏ
Sức khỏe & Đời sống - 21/05/2016
Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế cho biết, 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội tạm đình chỉ lưu do hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Thanh tra Bộ Y tế vừa ra quyết định tạm dừng lưu thông 3 lô sản phẩm nước trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu Rồng đỏ. Đây đều là sản phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội, địa chỉ khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế cho biết, 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội tạm đình chỉ lưu do hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Cụ thể, lô Trà xanh hương chanh C2, NSX 04/02/2016; HSD 04/02/2017; Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,085 mg/L; Mức công bố là: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 19/02/2016; HSD 19/11/2016 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,053 mg/L trong khi nhà sản xuất công bố hàm lượng chì nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 10/11/2015; HSD 10/08/2016; Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là 0,068 mg/L trong khi nhà sản xuất công bố nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l.

Việc tạm dừng việc lưu thông 3 lô hàng này của công ty TNHH URC Hà Nội được bắt đầu từ ngày 20/5. Căn cứ Kết quả thử nghiệm mẫu tại Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 451/PKN-VDD ký ngày 17/5/2016 của Viện dinh dưỡng. Các mẫu trên được các đoàn kiểm tra lấy vào ngày 10/5 và 13/5, do Viện Dinh dưỡng kiểm nghiệm.

 

Một số lô sản phẩm nước trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu Rồng đỏ bị tạm dừng lưu hành

 

Thanh tra Bộ yêu cầu Công ty TNHH URC Hà Nội  có trách nhiệm: Tạm dừng lưu thông các lô hàng hóa không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng nói trên; Tiến hành thu hồi, bảo quản các lô hàng không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng để Đồng thời báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã sản xuất, đã bán, địa bàn bán và còn tồn của từng lô hàng có kết quả kiểm nghiệm không đạt; Số lượng cụ thể của từng lô nguyên liệu đã được sử dụng để sản xuất ra các lô sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm không đạt như đã thông báo, gửi về Thanh tra Bộ Y tế trong ngày 23/5/2016.

Quyết định của Thanh tra Bộ cũng ghi rõ: Số hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông khi đã thực hiện việc khắc phục đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế kèm theo bằng chứng khắc phục và được Thanh tra Bộ Y tế ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện phiếu kiểm nghiệm nước giải khát C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ cho thấy hàm lượng chì trong mẫu vượt ngưỡng cho phép, có mẫu lại đạt. Kết quả xét nghiệm không đồng nhất này cũng dấy lên thông tin URC "biếu tiền" cho 2 cá nhân của Viện để làm thay đổi kết quả kiểm nghiệm. Theo Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, 2 cá nhân của Viện khẳng định không nhận hối lộ.