HIV có thể lan trong cơ thể nhanh hơn nhiều so với chúng ta từng biết
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 28/06/2016
Theo kết quả của một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Cell (Tế bào) thì từ khi bắt đầu xâm nhập, HIV lan trong khắp cơ thể người nhiễm nhanh hơn nhiều so với chúng ta từng biết trước đây và gần như ngay lập tức gây ra phản ứng miễn dịch tạo cho nó khả năng nhân lên nhanh chóng

Trong nghiên cứu trên, nhóm các nhà khoa học do TS. Dan H.Barouch (thuộc Trung tâm Y học Beth Isarael Deaconess, Boston, bang Masachusetts) và cộng sự đã làm lây nhiễm SIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở khỉ, tương tự HIV ở người) qua đường âm đạo cho 44 con khỉ nâu và theo dõi, phân tích các dữ liệu thu được từ những con khỉ này trong một ngày đầu tiên sau khi chúng bị gây nhiễm.

Kết quả cho thấy, ở đại đa số con khỉ, ARN virus đã xuất hiện trong ít nhất một mô bên ngoài đường sinh sản chỉ sau 1 ngày bị gây nhiễm. Cũng vào thời điểm rất sớm này, SIV dường như đã thúc đẩy đáp ứng miễn dịch gây viêm trong các mô mà nó xâm nhập. Mặt khác, chỉ một ngày sau khi gây nhiễm, đã có sự liên kết giữa sự gia tăng lượng ARN và số lượng lớn các Protein kìm chế đáp ứng miễn dịch đối với virus. Đồng thời, các tác giả cũng nhận thấy có ít hơn số lượng tế bào T và sự nhân lên ở mức cao sủa SIV.