Harry Potter
Các Website khác - 31/08/2005

TTO - Một bức tượng tạc hình cậu bé phù thủy được yêu thích nhất thế giới - Harry Potter - Ảnh: AFP