Hoàn thành phần thứ nhất bộ sách Lịch sử Nam bộ kháng chiến
Các Website khác - 27/09/2005

TT - Hôm qua 26-9, tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM, hội đồng chỉ đạo biên soạn bộ sách Lịch sử Nam bộ kháng chiến đã bỏ phiếu thống nhất thông qua phần thứ nhất của bộ sách, quyển Nam bộ kháng chiến chống Pháp.

Đây là một bộ chính sử được chính những người trực tiếp tham gia kháng chiến nay trở thành lãnh đạo cấp cao, nhà nghiên cứu, nhà khoa học quân sự, học giả... biên soạn, do nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm chủ tịch hội đồng biên soạn; học giả Trần Bạch Đằng chủ biên.

Phần thứ nhất của bộ sách viết về thời kỳ chống Pháp, được thông qua ở dạng bản thảo. Đây là công trình được làm suốt ba năm 2003, 2004, 2005 của nhóm biên soạn. Theo nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, phần hai của bộ sách là Nam bộ kháng chiến chống Mỹ sẽ cố gắng hoàn thành vào cuối năm 2006 để sau đó bắt tay biên soạn phần thứ ba Bảo vệ biên giới Tây Nam.

Đ.Đ.