Kiểm tra hoạt động quảng cáo tại một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản
Các Website khác - 17/03/2006

Theo Bộ Văn hóa Thông tin, bắt đầu từ tháng 4-2006, sẽ kiểm tra hoạt động quảng cáo tại một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp lệnh về quảng cáo, trọng tâm là kiểm tra quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Qua kiểm tra này, các đơn vị chức năng sẽ nắm bắt thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo của một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đồng thời tiếp thu kiến nghị của các đối tượng được kiểm tra. Thông qua đó, ngành Văn hóa Thông tin cũng phát hiện được những bất cập trong hoạt động quảng cáo cũng như chính sách pháp luật để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo TTXVN