Ngắm sao Hollywood thời son trẻ
Các Website khác - 17/02/2009

 Avril Lavigne đeo một chiếc kính cận dày cộp còn Will Smith đã để râu từ khi còn rất trẻ.

 

 Halle Berry

 

 Cameron Diaz

 

 Matt Damon

 

 George Clooney

 Will Smith

 Avril Lavigne 

 Robin Williams

 Harrison Ford

 Jennifer Love Hewitt

 Hilary Swank

 Renee Zellweger

Theo Zing