661 người bán dâm, người sau cai được vay vốn tạo việc làm
Báo Tiếng chuông - 09/05/2016
Theo báo cáo của 38/59 tỉnh, thành phố có 661 người bán dâm, người sau cai được vay vốn, hỗ trợ vốn để tự tạo việc làm.

Năm 2015, công tác quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm được Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố quan tâm, lồng ghép với các chương trình, dự án tại địa phương trong việc hỗ trợ người nghiện sau cai, người bán dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Để tiếp cận, hỗ trợ người nghiện sau cai, người mại dâm hoàn lương, sau chữa trị trở về cộng đồng, nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập các câu lạc bộ (CLB), các nhóm, Đội Tự quản để họ tham gia sinh hoạt, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm. Cụ thể, tỉnh Cần Thơ với CLB “Thư viện, cà phê, tư vấn truyền thông” thực hiện công tác tiếp cận tư vấn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình được thành lập do CLB phối hợp với Đoàn Thanh niên (ĐTN) thực hiện. Hay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” và phát huy vai trò của người có uy tín, quan tâm nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Tỉnh Quảng Bình, mô hình Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” của Hội phụ nữ “Tổ phụ nữ giúp chồng con cai nghiện”, mô hình “Gia đình phát triển bền vững”, mô hình Tổ tự quản “Khu dân cư, tổ dân phố không có người nghiện ma túy”, mô hình “5 giúp 1”, phong trào “Ba an toàn, hai tự quản”.... đưa nội dung phòng, chống ma túy vào quy ước, hương ước xây dựng làng văn hóa và tiểu khu văn hóa ở các xã, phường, thị trấn.

Tỉnh Nam Định, với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh ở từng khu vực, địa bàn dân cư với nhiều nội dung thiết thực, hình thức sáng tạo. Đến nay, rất nhiều mô hình đã phát huy kết quả, đang được củng cố và nhân rộng như phong trào “Ba an toàn” về an ninh trật tự, “Đường phố yên vui, gia đình an toàn văn hóa mới”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “An toàn trường học”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Bình yên làng nghề”, “Xứ, đạo họ không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Bình yên tuyến biển”, “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn”, “Đơn vị, cơ quan không có người phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội”...; gắn với việc xây dựng thực hiện gần 3.150 hương ước làng, xóm và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang thực hiện duy trì các mô hình, CLB tình nguyện, điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng.

Tỉnh Hưng Yên xây dựng mới 10 mô hình xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Tỉnh Cần Thơ, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Hậu Giang, Nam Định tiếp tục duy trì và xây dựng mới các mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm.