LĐLĐ TP Hồ Chí Minh: Trao đổi kinh nghiệm với Liên hiệp CĐ Busan
Các Website khác - 11/12/2008

Chiều 10-12, LĐLĐ TPHCM đã tiếp đoàn Liên hiệp Công đoàn (CĐ) Busan - Hàn Quốc, đến thăm và làm việc. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đã thông báo với đoàn một số hoạt động của CĐ TPHCM như: xây dựng Quỹ Hỗ trợ cán bộ từ ngân sách CĐ TP, đoàn phí CĐ để chăm lo cho những cán bộ CĐ gặp khó khăn khi đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ), Quỹ Trợ vốn cho NLĐ nghèo tự tạo việc làm (CEP) với nguồn vốn hơn 250 tỉ đồng...


Ông Nguyễn Huy Cận (đứng), Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao đổi kinh nghiệm hoạt động CĐ TPHCM với Liên hiệp CĐ Busan

Ông Lee Gab Yeum, Chủ tịch Liên hiệp CĐ Busan, cho biết khó khăn lớn nhất của hoạt động CĐ Busan hiện nay là chính phủ không đồng tình với việc chủ doanh nghiệp trả lương cho cán bộ CĐ cơ sở và phần đông NLĐ làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, thời vụ. Liên hiệp CĐ Busan đang đấu tranh quyết liệt về các vấn đề này. CĐ 2 TP cũng đã trao đổi kinh nghiệm về đào tạo cán bộ CĐ cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể và kỹ năng thương lượng với chủ doanh nghiệp để tăng phúc lợi cho NLĐ.

Tin- ảnh: H.Đào