Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng 80% học viên tốt nghiệp có việc làm
Các Website khác - 15/09/2008

 

Học viên đang thực hành nghề điện
(NLĐ)- Ngày 12-9, Trường Trung cấp nghề KTNV Tôn Đức Thắng làm lễ tốt nghiệp khóa 4 cho học viên nghề hệ dài hạn niên khóa 2006-2008. 542 học viên thuộc các ngành điện công nghiệp, công nghệ thông tin, kế toán và quản trị văn phòng được công nhận tốt nghiệp, trong đó tỉ lệ xuất sắc chiếm gần 3%, loại giỏi chiếm 29% và loại khá 33%, trung bình khá 34%.

Để nâng cao hiệu quả đào tạo, hằng năm trường tạo điều kiện cho 100% học viên của trường thực tập tại doanh nghiệp. Hiện 80% học viên của trường khi tốt nghiệp tìm được việc làm tại các doanh nghiệp.

Dịp này, trường cũng khai giảng khóa lớp liên thông trung cấp nghề đầu tiên dành cho học viên là công nhân kỹ thuật thuộc các ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tin học với thời gian học liên thông là 4 tháng.

Tin-ảnh: H.Nga