2,5 triệu trẻ em Việt Nam cần được bảo vệ
Các Website khác - 25/03/2004

(VietNamNet) - Đây là kết quả do UNICEF Việt Nam thông báo tại cuộc họp đánh giá giữa kỳ Chương trình hợp tác 2001-2005 giữa tổ chức UNICEF và Chính phủ Việt Nam ngày 2/10. Tại cuộc họp UNICEF Việt Nam thông báo những phát triển kinh tế- xã hội nhanh chóng của Việt Nam đang tạo nên nhiều thách thức mới đối với các chính sách và chương trình liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên.

Việt Nam nên chú ý đến 2,5 triệu trẻ em cần được bảo vệ, không để trở thành nạn nhân của bạo lực; thanh niên, vấn đề HIV/AIDS và 1/3 trẻ em suy dinh dưỡng. Một cuộc nghiên cứu mới đây do UNICEF và Bộ LĐTB-XH tiến hành đã ước tính hiện HIV/AIDS đã ảnh hưởng đến gần 300.000 trẻ em. Số trẻ này cần được chăm sóc và bảo vệ để không bị phân biệt đối xử và được tiếp cận các dịch vụ sức khỏe.

Cuộc họp giữa kỳ lần này nhằm đánh giá những chương trình hỗ trợ ngành theo mục tiêu của Chương trình hành động tổng thể do UNICEF và Chính phủ Việt Nam xây dựng vào năm 2000. UNICEF Việt Nam đã đánh giá những lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục, phòng chống thương tích trẻ em và cứu trợ khẩn cấp...

Ngoài ra, cuộc họp còn đưa ra những khuyến nghị cho việc thực hiện chương trình đến năm 2005 như những chính sách về gia đình và bảo vệ trẻ em; nhu cầu và quyền của những người chưa thành niên; HIV/AIDS và chương trình đa ngành chống suy dinh dưỡng.

  • Lệ Hà