ADB viện trợ cho Lào phòng chống bệnh lây nhiễm
Các Website khác - 19/12/2005

Viêng Chăn (TTXVN) - Vừa qua, đại diện Chính phủ Lào và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã ký một Hiệp định viện trợ, trong đó ADB cam kết cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 6 triệu USD cho công tác phòng chống bệnh lây nhiễm .

Số tiền trên nằm trong số tiền ADB dành cho Dự án kiểm soát dịch bệnh lây nhiễm tại khu vực tiểu vùng sông Mê Công. Đây là một trong những dự án nằm trong kế hoạch chiến lược hợp tác giữa Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và ADB trong tài khoá 2005-2006 với tổng giá trị 7,5 triệu USD, trong đó vốn của Chính phủ Lào là 1,5 triệu USD.

Mục tiêu của dự án này là đẩy mạnh hợp tác hệ thống kiểm soát và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm cấp quốc gia ở Lào, tạo khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng có ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm trong khu vực, củng cố và mở rộng thêm chiến dịch tuyên truyền để nhân dân ở vùng nông thôn hiểu biết về những chính sách trong kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, kiểm soát tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS..../.