ADB hỗ trợ Việt Nam, Campuchia, Lào chống cúm gia cầm
Các Website khác - 30/11/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thông qua một dự án giúp ba nước tiểu vùng sông Mêkông gồm Việt Nam, Lào và Campuchia tăng cuờng khả năng phòng chống cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm khác ở các địa phương.

Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ hỗ trợ 30 triệu USD trích từ Quỹ Phát triển châu Á (chiếm 77,4% giá trị dự án), phần còn lại sẽ do Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ ba nước nói trên đóng góp.

Dự án dự kiến kéo dài đến cuối năm 2009 và được thực hiện ở 15 tỉnh vùng biên giới của Việt Nam, 6 ở Lào và 5 ở Campuchia, nhằm giúp các địa phương này cải thiện khả năng kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bao gồm cả HIV/AIDS.

Dự án nói trên cũng sẽ giúp tăng cường khả năng phối hợp trong khu vực trong việc kiểm soát các bệnh lây nhiễm bằng cách xây dựng năng lực cho Bộ Y tế của ba nước nói trên, thúc đẩy đối thoại chính sách khu vực, đẩy mạnh thông tin liên lạc qua biên giới và hỗ trợ các viện trong khu vực tiến hành các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến khu vực, trong đó có việc kiểm soát HIV/AIDS.

Một văn phòng điều phối sẽ được thành lập tại Hà Nội nhằm đảm bảo hiệu quả các hoạt động phối hợp trong khu vực./.