Một số người có HIV kháng thuốc điều trị
Các Website khác - 19/12/2005

Hà Nội (TTXVN) - Kết quả nghiên cứu của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trên virút HIVcủa 200 người Việt Nam có HIV chưa qua điều trị thuốc kháng virút cho thấy có 6,5% mẫu nghiên cứu có gien đột biến tự nhiên kháng thuốc điều trị HIV.

Công trình nghiên cứu này thực hiện trong hai năm, kết quả nghiên cứu 200 mẫu trên cũng cho thấy có 198 mẫu là virút HIV thuộc chủng tuýp CRFO1 AE, đặc trưng ở Đông Nam Á; 1 mẫu thuộc chủng tuýp B (đặc trưng ở châu Âu-Mỹ); và 1 mẫu là chủng virút HIV mang đặc tính tổng hợp của hai tuýp trên, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, chủng HIV này xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1997.

Theo Hội đồng khoa học của Bộ Y tế, nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất lớn trong công tác phòng chống HIV tại Việt Nam, nơi bắt đầu sử dụng thuốc đặc trị chống virút.

Việc giám sát dịch tễ phân tử học tạo thêm tư liệu để so sánh các chủng virút lưu hành tại Việt Nam với các nước lân cận, đồng thời làm nền tảng cho việc tìm ra vaccin hiệu quả đối với tất cả các chủng virút HIV này./.