Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 14/12/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 14/12, tại Hà Nội, Ban Khoa giáo Trung ương và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã ký kết dự án "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và phối hợp đa ngành nhằm thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010".

Dự án, do UNDP và Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ, nhằm hỗ trợ việc xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống HIV/AIDS; lồng ghép các nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương; tăng cường tuyên truyền về HIV/AIDS để giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người bị HIV/AIDS.

Cùng ngày, đồng chí Đỗ Nguyên Phương đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa giáo" cho ông Jordan Ryan do ông đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục, ytế và phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam./.