Bệnh nhân AIDS có nguy cơ rất cao bị tử vong do các ung thư không liên quan đến AIDS
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 29/07/2016
Đó là theo báo cáo của một nhóm các nhà khoa học Italia

Báo cáo cho biết, nhìn chung người nhiễm HIV/AIDS có nguy cơ tử vong do các khối u ác tính không liên quan đến AIDS cao gấp 7 lần so với những bệnh nhân không nhiễm HIV. Nguy cơ tử vong do một số loại ung thư nhất định ở bệnh nhân AIDS cũng cao đáng kể, như ung thư hậu môn. Những bệnh nhân AIDS có tiền sử tiêm chích ma túy có mức độ tử vong do các ung thư không liên quan đến AIDS đặc biệt cao.

Trong nghiên cứu trên, các tác giả đã thu thập các giấy chứng tử và các đăng ký bệnh nhân của những người từ 15-74 tuổi đã được chẩn đoán nhiễm HIV hoặc đã bị tử vong do AIDS trong giai đoạn 2006-2011. Các báo cáo tử vong không liên quan đến AIDS của gần 952.000 người xảy ra trong khoảng thời gian nghiên cứu cũng đã được sử dụng để so sánh.

Các tác giả tin tưởng rằng, phát hiện của nghiên cứu này cho thấy nhu cầu các bệnh nhân AIDS cần được giám sát các ung thư liên quan đến nhiễm HIV (ví như ung thư hậu môn, ung thư gan) và các ung thư liên quan đến lối sống (như ung thư phổi), đồng thời cần có các hành động dự phòng tiên phát và thứ phát để làm giảm sự mắc mới và tử vong do cả hai nhóm ung thư ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS