BHXH một lần đối với quân nhân, công an nhân dân
Báo Tiếng chuông - 19/05/2016
Ngoài quy định chế độ hưu trí đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân, Nghị định 33/2016/NĐ-CP cũng quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần với các đối tượng này. Nghị định cũng quy định tính BHYT một lần đối với những cán bộ sĩ quan,quân nhân nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

 

Ảnh minh họa

 

 

Cụ thể, người lao động bao gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (người làm công tác cơ yếu); hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên công an nhân dân đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp:

Thứ nhất, đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng nhưng ra nước ngoài để định cư hoặc đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Thứ hai, không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần theo quy định nêu trên không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của người sử dụng lao động.
Ảnh minh họa

 

Ngoài quy định chế độ hưu trí đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân, Nghị định 33/2016/NĐ-CP cũng quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần với các đối tượng này.

Cụ thể, người lao động bao gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (người làm công tác cơ yếu); hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên công an nhân dân đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp:

Thứ nhất, đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng nhưng ra nước ngoài để định cư hoặc đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Thứ hai, không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần theo quy định nêu trên không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của người sử dụng lao động.