Can thiệp giảm tác hại trong phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 03/12/2003
Đó là chuyên đề do thạc sĩ-bác sĩ Trương Trọng Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Truyền Thông Giáo Dục Sức khỏe trình bày tại hội trường trung tâm (59B Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Q. 1, TP Hồ Chí Minh) vào 14 giờ chiều ngày 4/12/2003.

(H.Dung)