Công tác phòng chống TNXH ở Hải Phòng đạt nhiều kết quả trong quý I
Báo Tiếng chuông - 20/04/2016
Báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết, trong quý I/2016, công tác phòng chống tệ nạn xã hội được các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh triển khai.

 

Tính đến hết quý I/2016, các Trung tâm Giáo dục- Lao động Xã hội đã tổ chức tiếp nhận, quản lý, cai nghiện phục hồi cho 1.429 bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân vào trong quý I là 584 người, số bệnh nhân ra: 531 người, số bệnh nhân hiện đang quản lý tại các trung tâm là 898 người (tăng 53 người = 6% so với cuối năm 2015).

Số bệnh nhân được điều trị methadone tại Cơ sở Thanh Xuân và Cơ sở xã hội hóa là 735 người (tăng 97 người so với 31/12/2015). Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 146 người. Đoàn 178 thành phố và Đội 178 quận, huyện kiểm tra 84 buổi tại 296 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, vũ trường.

Trong thời gian tới, theo Sở LĐTBXH Hải Phòng, công tác phòng, chống mại dâm phải được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, duy trì không có mại dâm công khai, đứng đường; xóa dần mại dâm ở khu dân cư; không để xảy ra hiện tượng chèo kéo, giới thiệu mại dâm công khai; nơi nào có mại dâm mà được phát hiện và triệt phá thì cộng điểm thi đua cuối năm cho địa phương đó.

Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 2596 về đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo hướng đa dạng hóa hình thức cai nghiện; phấn đấu tăng số người vào cai nghiện tự nguyện và bắt buộc tại trung tâm, cai nghiện tại cộng đồng và gia đình; tăng chất lượng dịch vụ điều trị thay thế bằng methadone để thu hút người nghiện vào hai cơ sở điều trị của ngành điều trị nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.