Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội
Báo Tiếng chuông - 03/09/2016
Ngày 31/8, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội (UBCVĐXH) phối hợp với UNAIDS tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.
Toàn cảnh Hội thảo

 

Ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH; ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH; bà Kristan Schoultz, Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng Chính phủ); Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an); Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội); Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), đại diện đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân của các tỉnh các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Tại Hội thảo, ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH đánh giá cao sự tham gia của các đại biểu dân cử, các đại biểu hội đồng nhân dân của các tỉnh thành phố trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy thời gian qua và cho rằng lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và ma túy là hai lĩnh vực hết sức phức tạp và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nhân dân, các đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu cũng đã trao đổi về tình hình HIV/AIDS tại Việt Nam, những khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện, đồng thời cũng chỉ ra định hướng trong công tác phòng chống tệ nạn này tại Việt Nam. Trao đổi tình hình, chính sách pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác cai nghiện ma túy; kinh nghiệm huy động nguồn lực cho công tác này....

Tại đây, các đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố và đại biểu tại hội trường cũng thảo luận về các giải pháp để công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và các khó khăn về kinh phí triển khai chương trình, các giải pháp và vấn đề ưu tiên trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn eo hẹp.

Ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH đánh giá cao sự tham gia trao đổi thông tin tích cực của các đại biểu. Thông qua hội thảo các đại biểu đã có thêm thông tin về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống các tệ nạn xã hội; đồng thời qua đó đánh giá tình hình, kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu hơn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn xã hội thời gian tới.